Beknopt overzicht van de belangrijkste wet en regelgeving en subsidies

Het klimaatverdrag in Parijs om de opwarming van de aarde te beperken en energiebesparing te stimuleren, resulteert in een groot aantal energiewetten, regels en subsidiemogelijkheden. Maar welke zijn nu op uw project of organisatie van toepassing? Hieronder geven we een korte schets van de belangrijkste ten aanzien van kantoren. 

Energiebesparingsplicht (Wet milieubeheer)
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren als ze jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 mᶟ aardgas of een equivalent daarvan gebruiken. Daarnaast bestaat er een informatieplicht over welke energiebesparende maatregelen zijn genomen zoals bijvoorbeeld de installatie van LED-verlichting.
Meer info

EED Energie-auditplicht
Grote ondernemingen (bedrijven zonder mkb-status) zijn verplicht om een EED Energie-audit uit te voeren. Dit is een 4-jaarlijkse aanpak die een gedetailleerd overzicht geeft van alle energiestromen binnen de onderneming. Daarnaast geeft de audit inzicht in mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Uiteraard wordt hierbij ook naar het energieverbruik van LED-verlichting gekeken.
Meer info

Energielabel C-verplichting kantoren
Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw met een oppervlakte groter dan 100 m² aan kantoorfuncties minimaal energielabel C hebben. Dit geldt alleen als ≥ 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw een kantoorfunctie heeft. Bepaalde gebouwen zijn uitgezonderd van deze verplichting. Investeren in LED-verlichting verbetert de energieprestatie van gebouwen en kan substantieel bijdragen aan een beter label.
Meer info

Beslisboom Label C
Wilt u direct weten of uw pand al voldoet aan Label C? Bekijk dan de beslisboom die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft ontwikkeld. 
Meer info

Lokale wet- en regelgeving
Check de lokale wet- en regelgeving die geldt binnen gemeenten, provincies en waterschappen.
Meer info

Wetchecker energiebesparing
Alle ondernemers hebben te maken met energiebesparingsverplichtingen. Via de Regelhulp Wetchecker energiebesparing van de Overheid krijgt u inzicht aan welke verplichtingen uw bedrijf moet voldoen. 
Meer info

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Investeer in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert uw opdrachtgever fiscaal voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.

EIA is een fiscale maatregel. Raadpleeg de website van de RVO voor concrete informatie, of vraag een digitale melding aan via het eLoket. Als de melding aan de eisen voldoet, verstrekt RVO een verklaring (beschikking) die als bewijs dient bij de belastingaangifte.
  • In de brochure Energielijst 2022 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA. 
  • LED-verlichting is onderdeel van de Energielijst, namelijk:
    • LED-verlichtingssysteem;
    • LED-belichtingssysteem;
    • LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen;
    • UV-A LED-drooginstallatie.
Meer info

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Via de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kunt u investeringen in bedrijfsmiddelen deels aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De KIA kan ook aangevraagd worden voor de aanschaf van LED-verlichting, mits de optelsom van investeringen binnen de grenzen valt die zijn gesteld. 
Meer info

Aanvullende informatie en verwijzingen
Bovenstaand overzicht is slechts een kleine greep uit alle wet- en regelgeving, subsidies en financieringsmogelijkheden. Via www.rvo.nl/duurzaam vindt u aanvullende informatie en verwijzingen naar andere betrokken instanties. 
 
Deze site maakt gebruik van cookies om de werking ervan te kunnen verbeteren.
Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden met een profiel over u. Meer uitleg vindt u in onze cookie policy.
X